zamknij Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Polityka prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu pod adresem sklep.babymerc.pl.

 1. Definicje:

Użyte w Polityce prywatności pojęcia oznaczają:

 1. Sklep – sklep internetowy Administratora działający w domenie sklep.babymerc.pl za pośrednictwem, którego Klient może zawrzeć z Administratorem Umowę sprzedaży;
 2. Użytkownik/Klient – osoba korzystająca ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem;
 3. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, o których mowa w treści Ustawy;
 4. Administrator – Przemysław Szymański prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRZEMYSŁAW SZYMAŃSKI P.P.U.H. „PRZEMKO” z siedzibą w Białej przy ul. Częstochowskiej 26, 42-125 Kamyk, wpisany do prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,   NIP: 5741682030, REGON: 152116100.
 5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

6.   Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.);

7.   Cookies - niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Użytkownika.

 1. Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych
 2. Przeglądanie zawartości Sklepu nie wymaga podania danych osobowych przez Użytkownika.
 3. Zakupy w Sklepie Użytkownik może dokonać poprzez przeprowadzenie procedury rejestracyjnej w Sklepie lub z jej pominięciem, wyrażając jednocześnie zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora podanych w formularzu rejestracyjnym/formularzu zamówienia Danych osobowych.
 4. Podawane przez Użytkownika Dane osobowe służą wyłącznie realizacji zamówienia (umowy sprzedaży), wystawienia stosownego dokumentu księgowego oraz wysyłki zamówionego towaru.
 5. Dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych Towarów.
 6. Użytkownik dokonując rejestracji/składając zamówienie w Sklepie podaje dobrowolnie następujące Dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia:

5.1.  Imię i Nazwisko;

5.2.  Adres zamieszkania;

5.3.  Adres email;

5.4.  Numer telefonu.

 1. W trakcie rejestracji Użytkownik podaje także hasło zabezpieczające konto Użytkownika w Sklepie. Hasło winno być strzeżone przez Użytkownika przed jego wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.
 2. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, adres ten będzie wykorzystywany w celach marketingowych przez Sklep. Zgoda na otrzymywanie wiadomości poprzez e-mail może być w każdym czasie cofnięta.
 3. Cookies
 4. Sklep wykorzystuje Cookies.
 5. Cookies nie zawierają jakichkolwiek Danych osobowych Użytkownika i służą wyłącznie identyfikacji jego przeglądarki internetowej, mającej na celu optymalizację działania Sklepu.
 6. Domyślne parametry Cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi Sklepu.
 7. Poziom ochrony przed Cookies Użytkownik może zmienić samodzielnie we własnej przeglądarce internetowej, nie wyłączając przy tym całkowitej blokady Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej przez Użytkownika oznacza zgodę na zastosowanie Cookies w Sklepie przy wykorzystaniu domyślnych parametrów.
 8. Szczegółowe postanowienia na temat Cookies znajdują się w art. 173 oraz art. 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1954 ze zm).
 9. Prawa Użytkownika
 10. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji i składania zamówienia są przetwarzane przez Sprzedawcę, który jest administratorem danych osobowych. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach Sklepu oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę, a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.
 11. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia w celach wskazanych w pkt. 1 powyżej.
 12. Sprzedawca zapewnia każdemu Użytkownikowi, prawo skorzystania ze wszystkich przysługujących im uprawnień przewidzianych na gruncie RODO, w szczególności Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 13. Klient posiada uprawnienie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 14. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w Sklepie i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Klienta konta w Sklepie, nie dłużej niż 2 lata od likwidacji konta w Sklepie. Jeżeli Klient dokonuje transakcji bez zakładania konta w Sklepie wówczas dane są przetwarzane przez okres 2 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Sprzedawcy dane są przechowywane na czas ich realizacji oraz na podstawie zgody Klienta –dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
 15. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.
 16. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z niniejszą Polityką Prywatności Użytkownik może skontaktować się z Administratorem pod adresem: Biała, ul. Częstochowska 26, 42-125 Kamyk, pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@babymerc.pl lub telefonicznie pod numerami telefonu wskazanymi na stronie internetowej Sklepu.